Sportovní soutěž je zpravidla veřejným vystoupením, předchází jí napětí z očekávání. Obecně jde o příznaky trémy, známé i z jiných oblastní života. Emočí průběh záleží na důležitosti závodu a na osobnosti sportovce. Předstartvní stav se váže k nadcházejícímu závodu. Hlavním příznakem jsou obavy o výledek, napětí z očekávání a předstartovní úzkost....

S jistou nadsázkou lze konstatovat, že celá psychologie sportu se dá vykládat jako motivace sportovních činností. Otázky podněcujících příčin sportovcova jednání jsou skutečně centrální tematikou sportovní psychologie. Mají význam jak při výchově, tak při výkladu činnosti sportovce a tento význam je více než jen teoretický. Pragmaticky dochází v...

Aspirační úrovní rozumíme sportovcovo subjektivní očekávání výkonu na základě předchozí zkušenosti. Dosavadní výzkum prokázal, že sportovní aspirace jsou ovlivněny především posledním výkonem v dané činnosti. Mladší hráči a muži mají obecně vyšší aspiraci než starší sportovci a ženy. Aspirace ovlivňuje konečný výsledek. Následný výkon převyšující...

Principem psychologické přípravy sportovce je na základě psychologických poznatků zvýšit účinnost složek sportovní přípravy a v soutěži stabilizovat výkonnost na úrovni natrénované kapacity. Při dobré psychologické přípravě by badmintonista měl v jakékoli soutěži podat výkon, na který je trénován. Do psychologické přípravy patří např. regulace...

Ve sportovní psychologii představuje dominantní oblast zkoumání výkonová motivace, kterou chápeme jako potřebu člověka dosahovat úspěchů v různých druzích činností (Tod, 2012).

© Tomáš Voves
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!