Často jsem se setkával se sportovci a sportovními nadšenci, kteří vedli dohady o tom, jestli je badminton nebo tenis rychlejším, náročnějším nebo intenzivnějším sportem. Zde předkládám důkaz, ke kterému jsem se dopracoval měřením a zpracováním komparační studie. Pro tento článek jsem čerpal z vlastní diplomové práce, která se zabývá komparací...

Tým Badminton Asia (2006) vytvořil návrh ideálního hráče, na kterém můžeme velice přehledně vidět všechny předpoklady badmintonového hráče. Střed terče vytváří 4 základní pilíře, které se dále rozdělují: