SROVNÁNÍ BADMINTONU A TENISU

18.08.2014

Často jsem se setkával se sportovci a sportovními nadšenci, kteří vedli dohady o tom, jestli je badminton nebo tenis rychlejším, náročnějším nebo intenzivnějším sportem. Zde předkládám důkaz, ke kterému jsem se dopracoval měřením a zpracováním komparační studie. Pro tento článek jsem čerpal z vlastní diplomové práce, která se zabývá komparací zatížení v utkání badmintonu a tenisu měřené u českých výkonnostních hráčů (Voves. 2013).  

Cílem diplomové práce bylo vybrat srovnatelný vzorek v jednotlivých sportech mezi předními výkonnostními hráči, vytvořit srovnatelné podmínky a naměřit křivku srdeční frekvence (SF) v utkání v závislosti na maximální srdeční frekvenci (SF max), také vyhodnotit další parametry jako je doba trvání zápasu, čistý čas hry, počet úderů, počet výměn, průměrný počet úderů za výměnu, průměrná délka výměny, průměrná doba letu míčku mezi údery, intenzita zápasu, průměrná přestávka mezi výměnami, uběhnutá vzdálenost za zápas a uběhnutá vzdálenost za jednotku času.
Badmintonový zápas odehrál Vojtěch Šelong s Ondřejem Králem a na tenisový zápas nastoupili nadějní juniorští hráči, Filip Doležel a Pavel Nejedlý.


Oba sledované sporty se léty vyvíjí a je zajímavé porovnávat aktuální stav nároků, které jsou kladeny na hráče badmintonu a tenisu.

V závěrech do praxe se vyjadžuji k porovnání výsledků, které jsem získal z analýzy měření. V tabulce (viz níže) uvádím všech 12 porovnávaných parametrů se stručnými přehlednými výsledky. Tenis získal čtyři prvenství v parametrech, které se odvíjí od delšího trvání zápasu. Jelikož tenisový zápas trvá skoro trojnásobný čas oproti zápasu v badmintonu, tak je zcela pochopitelné, že bude i delší čistý čas hry, za zápas odehrají hráči větší počet výměn a celkově i více úderů.

Ve všech ostatních parametrech dominuje badminton. Přestože badmintonový zápas trval kratší čas, tak hráči naběhali delší vzdálenost. Při přepočtu na jednotku času zjišťujeme, že jsou v průběhu zápasu více než třikrát aktivnější. Intenzita zápasu počítaná z čistého času hry a celkové doby utkání vyšla v badmintonu také vyšší. I další parametry větší intenzitu v badmintonovém utkání jenom potvrzují. Přestože se neprokázala statisticky významným rozdílem delší výměna, tak počet úderů v jedné výměně je výrazně větší. Pauzy mezi výměnami jsou v badmintonu kratší. Stejně tak je kratší čas, který je třeba na přelet míčku přes síť, resp. čas mezi údery ve výměně. A i průměrná hodnota SF v závislosti na SF max je v badmintonu vyšší než v tenise.

Do tréninku badmintonu můžeme využít fakt, že průměrná délka výměny trvá podobně jako v tenise kolem 6 sekund, ale počet úderů ve výměně je skoro 7. Křivka SF kolísá hráčům badmintonu více než tenistům, což je dáno kratšími pauzami mezi výměnami a jednou 90 sekundovou pauzou mezi 1. a 2. setem a 5 minutami mezi 2. a 3. setem. Délka výměn více kolísá, a tak je obtížnější nastavit v tréninku podmínky jako v blížícím se zápase. Každé utkání se totiž může výrazně lišit podle herních stylů a konkrétní taktiky hry. Hráči badmintonu odehrají na turnajích i 10 zápasů za jeden den, což je orientačně 20 km uběhnuté vzdálenosti za necelých 7 hodin na kurtu. Za předpokladu, že by hráli třísetové zápasy.

Pokud bychom to chtěli přirovnat k tenisu, tak 8 km hráč v badmintonu naběhá jen za 4 zápasy, a to za méně než 3 hodiny. Z toho vyplývá, že hráči tuto vzdálenost naběhají v porovnání s tenisty bezmála za třikrát kratší čas. Do tréninku tenisu bychom měli využít naměřených hodnot. Výhodou je, že počet úderů ve výměně příliš nekolísá. Průměrný počet úderů ve výměně se pohybuje v tenise kolem 4, což dokazuje, že podání a příjem podání rozhoduje v tenise celý zápas, a proto by se právě na podání měli hráči v dnešní rychlé hře zaměřit. Pauzy hráči dodržují pořád stejné a vždy po dvou servisech mají ještě delší pauzu, na kterou si mohou 90 sekund sednout, a na konci setu mají pauzu 120 sekund. Kromě dvou dlouhých výměn přes 20 sekund se v zápase výměny pohybovaly průměrně kolem 6 sekund, do kterých jsem započítal i první zkažená podání.

V každém případě má tenis své kouzlo svým silovým pojetím a možností využívat odskoku rotovaného míčku ve svůj prospěch. Hráči odehrají na turnajích až 4 zápasy v jeden den, což by orientačně odpovídalo uběhnutým 8 km za 8 hodin na dvorci, za předpokladu, že by hráli třísetové zápasy.

Tenisový zápas trvá déle, hráči v něm odehrají více výměn i celkově více úderů za delší čistý čas hry, což klade vyšší nároky na koncentraci. Intenzita zatížení v utkání ale není tak vysoká z důvodu delších pauz mezi hrou, menším počtem úderů ve výměnách, o něco kratšími výměnami, delším časem před doletem míčku přes síť, takže z těchto zápasů se jeví badminton rychlejším a fyzicky náročnějším sportem.

Tento podrobný rozbor a následné porovnání vychází vždy z jednoho třísetového zápasu.

Chtěl bych podotknout, že tyto výsledky nemůžeme zobecňovat. Slouží nám k vytvoření představy o parametrech v konkrétním utkání a o tom, jak by se mohl provádět výzkum s větším zkoumaným vzorkem.

Tomáš Voves

Zpět do sekce ČLÁNKY.


© Tomáš Voves
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!