TRÉNOVÁNÍ DĚTÍ

15.07.2014

Při trénování dětí je třeba si uvědomit, že trenér má vysoce odpovědnou roli, protože může pozitivně přispět k tělesnému, emočnímu, intelektuálnímu a sociálnímu vývoji dítěte. Badminton může být prostředkem ke zlepšení zdraví či tělesné kondice a může pomoci vytvořit správné návyky, které dítě dobře připraví do života. Badminton také může napomáhat k vybudování sebeúcty, sebedůvěry a disciplíny. Prostřednictvím badmintonu si děti mohou najít nové přátele, naučí se pracovat v kolektivu a také chápat podstatu sportovního chování. Skrze taktické aspekty hry se děti velice jednoduše učí řešit problémy.

Děti dozrávají rozdílným tempem, což si musíme neustále uvědomovat a dle toho přizpůsobovat svůj přístup. Dva stejně staří hráči se nemusí nacházet ve stejné fázi vývoje v jednotlivých oblastech.

Starší děti prochází růstovým spurtem, který může mít vliv na jejich radost ze hry i jejich pokrok. Pečlivá pozornost trenéra může udržet v dítěti radost, snížit tak riziko zranění a napomoci jeho dalšímu vývoji. Období rychlého růstu děti prožívají někdy mezi 10. a 16. rokem života. Doba 2 - 3 let před růstovým spurtem je obdobím, kdy se dá naučit a zlepšit mnoho sportovních dovedností díky relativní stabilitě dětského těla a zvýšené vyspělosti jejich nervové soustavy. Během dospívání se u dětí mohou projevovat problémy s držením rovnováhy a koordinací pohybů. Je nutné jim vysvětlit, že tato fáze je pouze dočasná. Jednou z věcí, která v dětech vyvolává radost, je prožitek úspěchu. Tím úspěchem nemusí být nutně vítěztví, ale i když se naučí nové dovednosti.


Existuje celá řada způsobů, jak lze hru upravit tak, aby učení nových dovedností bylo pro děti co nejefektivnější. Usnadněte těm nejmenším začátky díky kratší raketě. Malým dětem snižte síť. Využívejte míčky a pomůcky, které padají pomaleji, než badmintonové míčky. Ať už máme na mysli nafukovací a jiné balónky nebo zavěšený badmintonový míček pro nácvik horních úderů. Také je vhodná úprava pravidel. Mezi osvědčené změny pro malé děti patří střídání podání nezávisle na tom, který hráč získal bod. Povolené druhé podání v případě, že ho hráč pokazí v prvním pokusu nebo přidávat bonusové body za zahrání určitého úderu (Woodward, 2011 - Coaches' Manual BWF přeložil Pavel Florián).

Podle Rubáše (2013) by v tréninku hráčů věkové kategorie 11 - 15 let měly převažovat stále obecné tréninkové prostředky nad speciálními, alespoň v počátku této kategorie. Měli bychom se zaměřit na komplexní rozvoj rychlostních schopností. Klademe důraz na správnou techniku hry, případné technické nedostatky se později špatně odstraňují.


Období přibližně od deseti do dvanácti let lze považovat za nejlepší pro rozvoj motorických schopností - toto období bývá nazýváno také "zlatým věkem motoriky". V této kategorii využíváme hlavně demokratický učební styl. Zejména u starších dětí můžeme připustit volbu či diskuzi.


V dětském věku je nutné zaměřit se na dobré technické návyky, na kterých budou moci děti stavět v pozdějších letech. Taktiku otevírejte jen okrajově a cvičení se zaměřením na rozvoj taktiky přidávejte do tréninku až po zvládnutí základní techniky hry. Je třeba využívat pestrou paletu her a netradičních programů, které děti nadchnou do tréninku. Nezanedbávejte rozcvičení a strečink včetně kompenza. Když se cvičení dobře podá, nemusí to být jen nuda. Pracujte na týmovém duchu a podněcujte hráče ke spolupráci ve skupinových soutěžích a hrách, i když je badminton individuálním sportem. Jsem přesvědčen, že by hráči měli vyrůstat v klubech a trénovat ve skupině hráčů, příp. s přidáním bonusového individuálního tréninku při zvýšeném zájmu a viditelných předpokladech hráče.
Foto: BS Brno
Foto: BS Brno

V dětském věku je nutné zaměřit se na dobré technické návyky, na kterých budou moci děti stavět v pozdějších letech. Taktiku otevírejte jen okrajově a cvičení se zaměřením na rozvoj taktiky přidávejte do tréninku až po zvládnutí základní techniky hry. Je třeba využívat pestrou paletu her a netradičních programů, které děti nadchnou do tréninku. Nezanedbávejte rozcvičení a strečink včetně kompenza. Když se cvičení dobře podá, nemusí to být jen nuda. Pracujte na týmovém duchu a podněcujte hráče ke spolupráci ve skupinových soutěžích a hrách, i když je badminton individuálním sportem. Jsem přesvědčen, že by hráči měli vyrůstat v klubech a trénovat ve skupině hráčů, příp. s přidáním bonusového individuálního tréninku při zvýšeném zájmu a viditelných předpokladech hráče.

Výjimečně nadaní hráči by měli hrát automaticky i turnaje ve starší věkové kategorii, aby si zvykali i na porážky a tlak vyvíjený silnějšími a technicky vyspělejšími hráči. Absence těchto zápasů může mít zásadní dopad na psychiku hráče při přechodu do kategorie dospělých.


Vytvářejte v tréninku podmínky, se kterými se hráči budou moci setkat i v samotných utkáních. Všechny trénované oblasti zapojujte do tréninku vědomě, pečlivě promýšlejte přípravy, abyste naplnili předem navržené tréninkové plány.

Tomáš Voves

Zpět do sekce ČLÁNKY.

© Tomáš Voves
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!