FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKON

27.01.2014

Než si přečtete tento článek, zkuste si vyjmenovat faktory, které mohou limitovat Vaši hru.

Obecné faktory ovlivňující výkon ve sportu, jak je uvádí Novotný (2003) (viz obrázek níže).

Když se podíváme na komplexní přehled, co vše má vliv a může limitovat sportovní výkon, tak zjišťujeme, že můžeme působit na hráče především v oblasti sportovního tréninku. Nesmíme opomíjet psychologickou přípravou, promyšlenou regenerací a výživou.  

Výkon v badmintonu podle Bernacikové (2010) ovlivňují faktory:
1) Technické
2) Taktické
3) Psychické
4) Kondiční
5) Somatické
6) Ostatní (viz obrázek níže)

Badminton je komplexním sportem. Výsledný projev na kurtu je podmíněn úrovní technických a taktických dovedností, fyzické připravenosti a mentálních předpokladů. Dle Mendreka (2003) je stěžejním pilířem v badmintonu osvojení si techniky.

Podle řady prací nebyly nalezeny významnější rozdíly vnitřního prostředí. Spíše vysoké teploty za spolupůsobení extrémně vlhkého vzduchu mohou činit potíže hráčům z jiných teplotních pásů (Havlíčková, 1993).

Velká řada sportovních odvětví nevyžaduje maximální sílu, nýbrž silovou vytrvalost a rychlostní sílu. Toto platí také pro badminton. Hlavní silové nároky jsou kladeny na svalstvo nohou (m.: quadriceps femoris). Hráč musí na krátké vzdálenosti vyvíjet velké zrychlení a brzdění se změnami směru (Báša).

V každém případě je nutná rychlá adekvátní reakce na herní situaci. Jinak převažuje opakovaná zátěž rychlostního charakteru s prudkými brzdivými pohyby. Mimo kondiční faktory, ve kterých mají značné rezervy především technicky vybavení hráči, je podstatným činitelem psychická odolnost a anticipování úmyslu soupeře (Beneš).

Badmintonový trénink se odvíjí od zatížení hráče v zápase. Badminton Asia (2007) doporučuje omezené intervaly rychlostně vytrvalostního charakteru na úrovni 70 - 90 % SF max a délku zatížení 10 - 30 s se stejně dlouhým odpočinkem. Pokud se trénink neodehrává na kurtu, pak to jsou sprinty do 50 metrů nebo přeběhy z jedné strany na druhou na vzdálenost 10 - 20 metrů.

Pro příklad Omosegaard (1996) uvádí test hráče v průběhu zápasu s klidovou SF 45 tepů/min a SF max 190 tepů/min, jehož průměrné hodnoty činily 175 tepů/min (90 % SF max).

Tohoto zatížení bychom měli docílit i v tréninku, aby hráči ve své kondiční přípravě dosáhli kýžené adaptace. Kromě somatických faktorů, které jsou geneticky determinovány, nesmíme přehlížet žádný z bodů. Nácvik pohybu po kurtu a zahrávání úderů je pro každého samozřejmostí, stejně tak i určení taktiky hry na konkrétního soupeře. Více přehlížená je oblast sportovní psychologie, která především u dětí může mít zásadní vliv na aktuální výkon i sportovní vývoj hráče. Mezi ostatní faktory patří např. kvalitní sportovní vybavení a regenerace.


Tomáš Voves

Zpět do sekce ČLÁNKY.