FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKON

27.01.2014

Než si přečtete tento článek, zkuste si vyjmenovat faktory, které mohou limitovat Vaši hru.

Když se podíváme na komplexní přehled, co vše má vliv a může limitovat sportovní výkon, tak zjišťujeme, že můžeme působit na hráče především v oblasti sportovního tréninku. Nesmíme opomíjet psychologickou přípravou, promyšlenou regenerací a výživou.  

Výkon v badmintonu podle Bernacikové (2010) ovlivňují faktory:
1) Technické
2) Taktické
3) Psychické
4) Kondiční
5) Somatické
6) Ostatní (viz obrázek níže)

Badminton je komplexním sportem. Výsledný projev na kurtu je podmíněn úrovní technických a taktických dovedností, fyzické připravenosti a mentálních předpokladů. Dle Mendreka (2003) je stěžejním pilířem v badmintonu osvojení si techniky.

Podle řady prací nebyly nalezeny významnější rozdíly vnitřního prostředí. Spíše vysoké teploty za spolupůsobení extrémně vlhkého vzduchu mohou činit potíže hráčům z jiných teplotních pásů (Havlíčková, 1993).

Velká řada sportovních odvětví nevyžaduje maximální sílu, nýbrž silovou vytrvalost a rychlostní sílu. Toto platí také pro badminton. Hlavní silové nároky jsou kladeny na svalstvo nohou (m.: quadriceps femoris). Hráč musí na krátké vzdálenosti vyvíjet velké zrychlení a brzdění se změnami směru (Báša).

V každém případě je nutná rychlá adekvátní reakce na herní situaci. Jinak převažuje opakovaná zátěž rychlostního charakteru s prudkými brzdivými pohyby. Mimo kondiční faktory, ve kterých mají značné rezervy především technicky vybavení hráči, je podstatným činitelem psychická odolnost a anticipování úmyslu soupeře (Beneš).

Badmintonový trénink se odvíjí od zatížení hráče v zápase. Badminton Asia (2007) doporučuje omezené intervaly rychlostně vytrvalostního charakteru na úrovni 70 - 90 % SF max a délku zatížení 10 - 30 s se stejně dlouhým odpočinkem. Pokud se trénink neodehrává na kurtu, pak to jsou sprinty do 50 metrů nebo přeběhy z jedné strany na druhou na vzdálenost 10 - 20 metrů.

Pro příklad Omosegaard (1996) uvádí test hráče v průběhu zápasu s klidovou SF 45 tepů/min a SF max 190 tepů/min, jehož průměrné hodnoty činily 175 tepů/min (90 % SF max).

Tohoto zatížení bychom měli docílit i v tréninku, aby hráči ve své kondiční přípravě dosáhli kýžené adaptace. Kromě somatických faktorů, které jsou geneticky determinovány, nesmíme přehlížet žádný z bodů. Nácvik pohybu po kurtu a zahrávání úderů je pro každého samozřejmostí, stejně tak i určení taktiky hry na konkrétního soupeře. Více přehlížená je oblast sportovní psychologie, která především u dětí může mít zásadní vliv na aktuální výkon i sportovní vývoj hráče. Mezi ostatní faktory patří např. kvalitní sportovní vybavení a regenerace.


Tomáš Voves

Zpět do sekce ČLÁNKY.

© Tomáš Voves
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!