Články - Trénink badmintonu

Individuální trénink

14/12/2018

Individuální trénink je neodlučitelnou formou badmintonové přípravy pro hráče s ambicemi hrát národní a mezinárodní turnaje. Tento trénink by měl být vždy vrcholem tréninkového systému, který obsahuje skupinové tréninky, kondiční přípravu a další složky podle potřeb hráče.

Trénování dětí

15/07/2014

Při trénování dětí je třeba si uvědomit, že trenér má vysoce odpovědnou roli, protože může pozitivně přispět k tělesnému, emočnímu, intelektuálnímu a sociálnímu vývoji dítěte. Badminton může být prostředkem ke zlepšení zdraví či tělesné kondice a může pomoci vytvořit správné návyky, které dítě dobře připraví do života. Badminton také může napomáhat k vybudování sebeúcty, sebedůvěry a disciplíny...

Základy badmintonového tréninku

13/02/2014

Nejdůležitější pohybové schopnosti, které má trenér u svých svěřenců rozvíjet, jsou z kondičních schopností rychlostní síla, vytrvalost, z hybridních rychlost a z koordinačních obratnost. Jednou z nejdůležitějších složek tréninku je bez pochyby technika pohybu a následných úderů a její pohotové a taktické využití ve hře. Nesmíme opomíjet stabilizační trénink, kterým vyrovnáváme jednostranné přetěžování...

media+420 725 891 077