Články - Úvod do badmintonu

Charakteristika badmintonu

08/06/2014

Badminton patří od roku 1992 do rodiny olympijských sportů a je jedním z nejrychlejších raketových sportů. Badmintoný pohyb je svojí povahou acyklická bipedální lokomoce rychlostně-vytrvalostního charakteru s kolísavou intenzitou zatížení...

Historie badmintonu

23/01/2014

První zmínky o hře s opeřeným míčkem byly zaznamenány již před 2 tis. lety u jihoamerických Inků a středoamerických Aztéků. Avšak za přímého předchůdce badmintonu dnes považujeme indickou hru „Poona“, kterou do Evropy přivezl v roce 1872 anglický důstojník vévoda z Beaufortu. Na svém sídle v hrabství Gloucestershire, zvaném Badminton, zorganizoval historicky první turnaj...

Charakteristika badmintonisty

10/02/2016

Evropští hráči jsou průměrně vyšší než Asiati. Nicméně asijští hráči menšího vzrůstu nebývají svou výškou ve hře nikterak handicapováni...

media+420 725 891 077