Články - Psychologie sportu

Předstartovní stavy

10/10/2016

Sportovní soutěž je zpravidla veřejným vystoupením, předchází jí napětí z očekávání. Obecně jde o příznaky trémy, známé i z jiných oblastní života. Emočí průběh záleží na důležitosti závodu a na osobnosti sportovce. Předstartvní stav se váže k nadcházejícímu závodu. Hlavním příznakem jsou obavy o výsledek, napětí z očekávání a předstartovní úzkost...

Motivační struktura

01/04/2016

S jistou nadsázkou lze konstatovat, že celá psychologie sportu se dá vykládat jako motivace sportovních činností. Otázky podněcujících příčin sportovcova jednání jsou skutečně centrální tematikou sportovní psychologie. Mají význam jak při výchově, tak při výkladu činnosti sportovce a tento význam je více než jen teoretický. Pragmaticky dochází v dnešním konzumně a komerčně orientovaném sportu k reduktivnímu pojetí sportovní motivace jen na otázky peněžního hodnocení.

Aspirace ve sportu

05/01/2016

Aspirační úrovní rozumíme sportovcovo subjektivní očekávání výkonu na základě předchozí zkušenosti. Dosavadní výzkum prokázal, že sportovní aspirace jsou ovlivněny především posledním výkonem v dané činnosti. Mladší hráči a muži mají obecně vyšší aspiraci než starší sportovci a ženy. Aspirace ovlivňuje konečný výsledek...

Modelovaný trénink

07/08/2014

Aplikací specifických soutěžních psychických zátěží v tréninku zle zvýšit odolnost hráče vůči těmto zátěžím. Z toho vyplývá, že do tréninku mají být zařazovány „modely“ soutěžních situací. Dosud až příliš často se trénuje v psychologicky komfortních podmínkách a sportovec potom není adaptován na psychologický diskomfort soutěže...

Výkonová motivace

06/03/2014

Ve sportovní psychologii představuje dominantní oblast zkoumání výkonová motivace, kterou chápeme jako potřebu člověka dosahovat úspěchů v různých druzích činností...

media+420 725 891 077