Články - Sportovní medicína

Zdravotní rizika v badmintonu

18/06/2014

Badminton patří mezi jednostranné sporty, u kterých je přetěžována jedna polovina těla. Je to především hrající paže, zádové svalstvo téže strany a dále také výpadová dolní končetina. Lateralita se projevuje u praváků na pravé, u leváku na levé polovině těla. Častou příčinou poranění bývá dlouhodobá absence přípravy organismu na výkon, nedostatečná regenerace a také špatné technické provedení razantních úderů...

Faktory ovlivňující výkon

27/01/2014

Badminton je komplexním sportem. Výsledný projev na kurtu je podmíněn úrovní technických a taktických dovedností, fyzické připravenosti a mentálních předpokladů. V přehledu, co vše ovlivňuje a může limitovat sportovní výkon badmintonisty, uvádíme tyto faktory: technické, taktické, psychické, kondiční, somatické a ostatní. Kromě somatických faktorů, které jsou geneticky determinovány, nesmíme přehlížet žádný z bodů a měli bychom na nich v tréninku záměrně pracovat...

media+420 725 891 077