Teambuilding

24/04/2015

V pátek 24. dubna jsem byl nápomocen v budování týmu firmy Indust, s.r.o. Firemní akce proběhla na Kuklenské. Zaměstnanci prošli programem utužující kolektiv. Sehráli několik her, cvičení a soutěží zaměřené na podporu spolupráce.

V samotném badmintonovém tréninku jsem se zaměřil na základy techniky. Po dnešku nadšenci badmintonu z firmy Indust budou vědět, jak mají držet raketu, jak měnit držení, jak podávat a hrát údery v jednotlivých částek kurtu. A všichni již ovládají pravidla hry. 

Pro zpestření celé akce jsem volil souboje mezi muži a ženami, na které se všichni účastníci teambuildingu horlivě těšili a vyvážený počet zástupců jednotlivých pohlaví k tomu i nepřímo nabízel. V první výzvě nikdo nezvítězil, protože týmy holek i kluků odpověděly stejný počet správných odpovědí. V druhé výzvě se holky dokázaly pohotověji domluvit, ale nakonec kluci svojí bojovností, i když s nedostatečnou souhrou, dokázali holky přehrát a byli v soutěži s nafukovacím balónkem úspěšnější. Na závěr tohoto cvičení jsem navedl skupinu ke spolupráci úplně všech dohromady. Z počátku to skřípalo, ale nakonec se všichni zhostili svého poslání ve skupině velice zodpovědně a společně to zvládli.        
Foto: Petra Kormaňáková


Celou akci jsme zakončili vyhlášením nejúspěšnějších hráčů v závěrečném mini-turnájku, ve kterém dokázali zvítězit ve všech třech zápasech tito badmintonisti: Kuba, Martina, Martin v bílém, Petra a Ája. Každý obdržel na památku účastnický list. Děkuji za nasazení a zájem o badminton všem účastníkům. 

Archiv novinek

media+420 725 891 077